Välkommen till Miva - Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Driftinformation

18 maj 2022 06.51

Pantmaskinen på Må stängd för underhåll

Sophämtning

Sophämtning

Se när vi tömmer ditt sopkärl.

Slamtömning

Slamtömning

Se när vi tömmer din slambrunn.

Ett par röda skor framför ett virrvarr av pilar där en pil leder rakt fram

Sorteringsguide

Snabb hjälp om hur olika saker ska sorteras.

Självservice

Gör dina ärenden när det passar dig, dygnet runt, sju dagar i veckan.

Välkommen på höströj

Lördagsöppet med extra allt på Bredbyn och Bjästa återvinningscentral.

Nyheter

Kontakta oss