Artikeln publicerades 23 april 2024

Nu kan privatpersoner återvinna förpackningar på alla återvinningscentraler

Sedan årsskiftet ansvarar Miva för alla återvinningsstationer runt om i kommunen. Allt fungerar som tidigare bortsett från hur man gör en felanmälan. Nu inför Miva dessutom möjligheten att återvinna sina förpackningar även på återvinningscentralerna.

Det är mycket som händer kring återvinning just nu. Vid årsskiftet fick kommunerna ansvar för återvinningsstationerna efter Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Senast 2027 ska kommunerna dessutom samla in förpackningsavfall fastighetsnära. Exakt hur det kommer att fungera är ännu oklart. Men redan nu vill Miva underlätta återvinningen av förpackningar genom att också erbjuda den möjligheten på kommunens fem återvinningscentraler.

– När vi nu också ansvarar för återvinningsstationerna känns det logiskt att privatpersoner även ska kunna sortera och lämna sina förpackningar när de besöker någon av våra återvinningscentraler, säger Sara Rindeskog, affärsområdeschef för Avfall och återvinning på Miva.

Möblerat om på återvinningscentralen

Konkret innebär det att privatpersoner kan lämna sina förpackningar för återvinning när de besöker återvinningscentralen för att lämna annat till återbruk eller återvinning.

– Det innebär också att vi behöver möblera om lite på våra återvinningscentraler. Så var uppmärksam på skyltar och behållarnas placering vid ditt nästa besök. Under bemannade öppettider finns såklart också vår personal till hands, förklarar Sara.

Hårdplast ny avfallskategori på Må

I samband med denna förändring tar Miva också nästa steg efter försöket med att återvinna mer plast på Må återvinningscentral. I den nya avfallskategorin ”Hårdplast” lämnas hårda plastföremål som inte är förpackningar, som exempelvis skurhinkar, plastlådor, plastmöbler, plaströr, blomkrukor och plastleksaker. På övriga återvinningscentraler sorteras dessa som Energiåtervinning eller Stoppade möbler beroende på längd. Mjuka och hårda plastförpackningar lämnas som tidigare i ”Plastförpackningar” som även finns på alla återvinningsstationer.

För mer information

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 115 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Hjälpte informationen på sidan dig?