Artikeln publicerades 27 december 2023

Samma återvinning, men ny insamlare från årsskiftet

Från och med 1 januari 2024 tar Miva över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushållen via bland annat de 33 återvinningsstationer som finns runt om i kommunen. Sorteringen och återvinningen fungerar precis som tidigare, men på nyårsdagen tipsar vi om att göra något annat än att lämna förpackningar till återvinning.

Ansvaret för återvinningsstationerna överlåts till kommunerna vid en tidpunkt då det är absolut störst tryck på att återvinna förpackningar. Fram till årsskiftet är det Förpackningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för stationerna och som kommer att tömma så många behållare som möjligt fram till nyårsafton. På förhand vill vi dock be om överseende om en del behållare är fulla under nyårsdagen. Vi föreslår därför att du om möjligt väntar med att besöka återvinningsstationen till dagen därpå den 2 januari.

I övrigt blir Mivas övertagande av återvinningsstationerna inte så dramatiskt. Stationerna finns kvar och insamlingen sker på samma sätt som tidigare. Enda skillnaden är att Miva har ansvar för tömning och städning, och att du som kund vänder dig till Miva om du har något att anmäla. Information om det kommer att finnas på uppdaterade skyltar och givetvis på Mivas webbplats från årsskiftet.

Bakgrund

Sommaren 2022 beslutade regeringen om nya regler som innebär att kommunerna år 2024 tar över ansvaret för att samla in hushållens förpackningar av papper, plast, glas och metall, och att så kallad fastighetsnära insamling ska ske senast 1 januari 2027. Fram till dess har ansvaret för insamlingen legat på förpackningsproducenterna genom Förpackningsinsamlingen, FTI. I Örnsköldsviks kommun är det Miva som får ansvaret för insamlingen från årsskiftet 2023/2024.

Hjälpte informationen på sidan dig?