Artikeln publicerades 27 december 2023

Ingen panik med brunt sopkärl i Örnsköldsvik

Många uppmärksamma kunder har kontaktat oss efter jul med funderingar kring att insamlingen av matavfall blir obligatorisk i hela Sverige från och med årsskiftet. I Örnsköldsviks kommun är det dock ingen panik då vi har fått dispens från obligatorisk insamling fram till 2026.

Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för alla kommuner att sortera ut sitt matavfall i enlighet med regeringens beslut och EU:s avfallsdirektiv. Beslutet gäller samtliga hushåll och även verksamheter som exempelvis butiker. Syftet är att öka återvinningen och minska mängden avfall som hamnar bland restavfallet.

I Örnsköldsviks har vi sorterat ut och samlat in matavfall separat sedan 2014, men det har hittills inte varit obligatoriskt. Idag samlar vi in matavfall separat från 61 procent av alla permanentboende.

Miva har beviljats dispens från kravet att insamlingen ska vara obligatorisk från 2024. Detta för att kunna samordna det fortsatta införande av separat insamling av matavfall och restavfall med införandet av fastighetsnära insamling av förpackningsavfall som Miva ska införa senast 2027. Fram till 2026 är separat insamling av matavfall alltså fortsatt frivilligt i Örnsköldsviks kommun. Men såklart går det fint att beställa sitt bruna kärl för matavfall redan idag – det tjänar både du och miljön på.

Hjälpte informationen på sidan dig?