Artikeln publicerades 8 november 2023

Kokningsrekommendation i Örnsköldsvik hävd - kranvattnet kan användas som vanligt

Här informerar vi löpande om den stora vattenläckan på huvudvattenledningen i Själevad som även påverkar alla våra kunder i hela Örnsköldsvik centralort. Senaste informationen visas längst upp på sidan.

Uppdaterad information 11/11 kl 20.40

Kokningsrekommendationen hävd - vattnet kan användas som vanligt. De hushåll i Örnsköldsviks centralort som tidigare fått rekommendationen att koka sitt dricksvatten för mat och dryck behöver inte längre göra det. Kranvattnet kan användas som vanligt.

Miva vill tacka alla som på ett eller annat sätt har påverkats för visat tålamod. Tack också till dig som följt informationen och hjälpt till att sprida riktig information vidare.

Uppdaterad information 11/11 kl 08.00

Fortsatt rekommendation att koka vatten för mat och dryck.

Uppdaterad information 10/11 kl 15.20

Den sista tillkommande läckan på Matildavägen är nu åtgärdad och alla kunder har åter vatten i kranen. Fortsatt rekommendation att koka vatten för mat och dryck.

Uppdaterad information 10/11 kl 07.00

Fortsatt rekommendation att koka vatten för mat och dryck. Alla tillkommande läckor är åtgärdade förutom läckan på Matildavägen som åtgärdas under fredagen.

Uppdaterad information 9/11 kl 11.00

De utplacerade tankarna med dricksvatten kommer successivt att samlas in. Dessa tankar har innehållit ett så kallat nödvatten. Det är ett dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom det ordinarie ledningsnätet och används vid begränsad eller utebliven vattenleverans. När nu huvudvattenledningen är åtgärdad och alla kunder har vatten i kranen plockas tankarna in. Detta är också en fråga om resurser som nu behöver läggas på de tillkommande läckorna.

I anslutning till de tillkommande läckorna i Gålnässtrand, Långvägen, Matildavägen och Margaretavägen finns vattentankar däremot utplacerade då dessa kunder helt saknar vatten.

Uppdaterad information 9/11 kl 8.00

En sammanfattning av läget just nu:

Under natten har läckan åtgärdats och just nu släpps vattnet på för att successivt fylla reservoarer och magasin.

Som en säkerhetsåtgärd efter den åtgärdade läckan på huvudvattenledningen i Själevad ska vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Vattnet ska koka så att tydliga bubblor syns. Vattnet kan däremot användas för tvätt och hygien. Området som omfattas av kokningsrekommendation är hela Örnsköldsviks centralort. Läs mer om kokningsrekommendation på miva.se/kokavatten. Centralorten omfattar Örnsköldsvik med intilliggande områden som bland annat Själevad, Gullänget, Skärpe, Högland, Arnäsvall, Järved, Bonässund, Domsjö, Sund, Gene och Gålnäs.

Fortfarande uppmanas alla i Örnsköldsviks centralort att använda vattnet sparsamt. Vattenleveranserna är ännu inte i full drift och vi behöver följa utvecklingen noggrant.

Under torsdagen påbörjas arbetet med att åtgärda de tillkommande läckorna i Gålnässtrand, Långvägen, Matildavägen och Margaretavägen.

Uppdaterad information 9/11 kl 7.00

Under natten har läckan åtgärdats och just nu släpper vi försiktigt på vattnet för att successivt fylla reservoarer och magasin. Som en försiktighetsåtgärd utfärdas nu en kokningsrekommendation i det berörda området. Alla kunder i centralorten som fram till nu uppmanats att vara återhållsamma med vattnet ska alltså koka vatten som används för mat och dryck. Kokningsrekommendationen gäller till dess att Miva informerar om att vattnet kan användas normalt.

Under torsdagen kommer arbetet påbörjas med att åtgärda de tillkommande läckorna i Gålnässtrand, Långvägen, Matildavägen och Margaretavägen.

Uppdaterad information 8/11 kl 18.10

I beredskap finns nu ytterligare vattentankar med dricksvatten för allmänheten utplacerade i och runt Järved, Bonässund och Dekarsön. Kartan visar var tankarna finns placerade.

Uppdaterad information 8/11 kl 17.30

I beredskap finns nu ytterligare vattentankar med dricksvatten för allmänheten utplacerade i centrala Örnsköldsvik. Kartan visar var tankarna finns placerade.

Uppdaterad information 8/11 kl 16.30

Arbetet med vattenläckan i Själevad fortgår. Vi vet vad som är trasigt och har snabbt kunnat ta hem nödvändigt materiel. Problem på den här typen av ledningar är ovanliga och storleken gör dessutom att arbetet måste göras med stor försiktighet. Reparationsarbetet fortsätter under kvällen och natten, men det går ändå inte att säga när vattenleveransen kan fungera som normalt. Oavsett kommer en kokningsrekomendation att utfärdas för det vatten som används för mat och dryck så snart läckan är åtgärdad.

Uppdaterad information 8/11 kl 16.00

Vattentankar för allmänheten har eller håller på att placeras i de områden som först riskerar att bli utan vatten. Dessa områden är Gullänget och Gene. Kartan visar var tankarna finns placerade.

Uppdaterad information 8/11 kl 06.45

Under gårdagen har en vattenläcka i Själevad hittats. Arbetet med att åtgärda läckan är däremot inte helt lätt då det rör sig om en stor vattenledning i en mycket vattensjuk terräng. Reparationsarbetet har påbörjats och beräknas pågå hela onsdagen.

För att underlätta reparationsarbetet har alla tryckstegringar runt centralorten med omnejd stängts av, vilket får till följd att trycket i vattenledningarna minskar eller helt uteblir samt att våra vattenreservoarer inte fylls på. Fram till att läckan är helt åtgärdad uppmanas därför alla i centralorten med omnejd att spara på vattnet i så stor utsträckning som möjligt. Detta för att inte ett större område ska bli helt utan vatten. Fastigheter som ligger högt kan redan nu under morgontimmarna vara utan vatten. När vi vet mer om omfattningen av reparationsarbetet återkommer vi med information om var vatten eventuellt kan hämtas. Det vatten som finns i kranen går bra att dricka.

Vi tackar på förhand för att du är rädd om vattnet under dagen och använder det sparsamt.

Ursprunglig information 7 november kl 16.20

Just nu har vi en vattenläcka som innebär störningar i vattenleveransen i området. Även kunder i intilliggande områden kan beröras.

Det rör sig om en läcka på en av våra större ledningar. Alla i området har dock vatten i kranen men vi har sänkt trycket i ledningarna. Man kan alltså uppleva ett lägre tryck i kranen än normalt.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Felanmälan dygnet runt 0660-330 330

Hjälpte informationen på sidan dig?