Artikeln publicerades 4 januari 2024

Vilka argument finns det för att min bostadsrättsförening bör införa fastighetsnära insamling?

För att vi ska nå regeringens uppsatta återvinningsmål, behöver fler hushåll sortera ut mer av sina förpackningar. Fastighetsnära insamling ger bättre tillgänglighet och ökar servicegraden. Sammanfattningsvis blir det enklare att lämna sina förpackningar till återvinning. Plockanalyser visar att cirka 30 procent av hushållssoporna består av förpackningar.

Hjälpte informationen på sidan dig?