Artikeln publicerades 4 januari 2024

Kan jag lämna plastförpackningar i en plastpåse i insamlingsbehållaren på återvinningsstationen?

Nej, lämna förpackningarna löst i behållaren. Det underlättar sorteringen i senare led av processen. Om plastförpackningarna ligger inuti en påse finns en risk att de inte kan sorteras på rätt sätt och därmed inte heller kan materialåtervinnas.

Hjälpte informationen på sidan dig?