Artikeln publicerades 17 oktober 2023

Varför tar Miva över återvinningsstationerna från 2024?

Fram till 2024 var det Förpackningsinsamlingen, FTI, som ansvarade för insamling av förpackningar via återvinningstationerna runt om i landet. De ansvarade för tömning, drift och skötsel av återvinningsstationerna. Från 1 januari 2024 övergick detta ansvar till kommunerna. I vårt fall innebär det att Miva fått ansvar för de 33 återvinningsstationerna som finns i vår kommun. Det innebär ett stort arbete med att se över markavtal och ordna med entreprenörer för exempelvis tömning, städning och snöröjning. Vi måste också skylta om alla återvinningsstationer och så snart vädret tillåter under våren 2024 ska alla behållare få nya dekaler.

Med framförallt är övertagandet ett steg mot fastighetsnära insamling som ska vara infört senast 1 januari 2027. Det innebär att Miva då ska tillhandahålla fastighetsnära insamling av de vanliga förpackningsslagen från alla hushåll. I klartext ska hushåll kunna återvinna sina förpackningar närmare bostaden. Exakt hur det kommer att se ut i Örnsköldsvik är för tidigt att säga.

Det är regeringen som beslutat att kommunerna ska överta ansvaret för insamlingen av förpackningar. Syftet med detta är att återvinningen av förpackningar ska öka för att det blir enklare för hushållen att sortera ut förpackningarna. Ökad återvinning leder till att producenterna av förpackningar kan materialåtervinna mera och då minskar behovet av nya råvaror.

Hjälpte informationen på sidan dig?