Artikeln publicerades 14 januari 2022

Mitt dricksvatten från egen brunn är bra, behöver jag ansluta till kommunalt vatten?

Om du vill behålla ditt enskilda vatten och kan redovisa att ditt dricksvatten har god kvalitet och kvantitet behöver du inte ansluta till kommunalt vatten eller betala anläggningsavgift för vatten.

Dricksvattnet ska uppfylla Livsmedelsverkets riktlinjer. Läs mer i broshyren Råd om enskild dricksvattenförsörjning på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats. Fundera även på om kapaciteten är tillräcklig.

Proverna ska analyseras av att laboratorium ackrediterat av Swedac och innehålla normal analys av enskilda vattentäkter samt radon och arsenik:

  • Kemisk och fysikalisk normal analys
  • Mikrobiologisk normal analys
  • Radon
  • Arsenik

Är ni flera hushåll som använder samma brunn (och eventuell dricksvattenrening är gemensam) så räcker det med ett analysresultat, men en ansökan behöver skickas per fastighet.

Information om hur du ansöker kommer att göras tillgänglig senare.  

Tänk på att om du vill ansluta till dricksvatten vid ett senare tillfälle tillkommer ytterligare en avgift för en till servis, det vill säga ledning.

Hjälpte informationen på sidan dig?