Artikeln publicerades 14 januari 2022

Hur vet ni att man gör rätt och inte missbrukar kortet?

Återvinningscentralen kommer att byggas om något och bland annat kommer kameror att sättas upp som aktiveras när återvinningscentralen är obemannad. Vid inpassage registreras även varje kund med sitt körkort, vilket gör att eventuellt missbruk kan härledas. Erfarenhet från andra kommuner som infört likande kort är mycket positiva.

Missbruk av kortet innebär indragen behörighet där varje enskilt fall bedöms separat.

Hjälpte informationen på sidan dig?