Artikeln publicerades 14 januari 2022

Hur vet ni att man gör rätt och inte missbrukar kortet?

De återvinningscentraler där Lämna själv-kort kan användas har kamror som aktiveras utanför de ordinarie öppettiderna när personal inte längre finns på plats. Vid inpassage registreras även varje kund med sitt körkort, vilket gör att eventuellt missbruk kan härledas. Erfarenhet från andra kommuner som infört likande kort är mycket positiva.

Missbruk av kortet innebär indragen behörighet där varje enskilt fall bedöms separat.

Hjälpte informationen på sidan dig?