Artikeln publicerades 3 september 2019

Varför ställer ni krav på vattenmätarplatsen?

Våra kunders mätarplats är också våra VA-teknikers arbetsmiljö. Precis som vid el-installationer behöver vissa krav vara uppfyllda. Det handlar bland annat om att göra mätarplatsen säkrare och minska risken för läckage under eller efter mätarbytet. Det är viktigt att du själv kommer åt mätarplatsen och att ventilerna fungerar som de ska ifall att du snabbt behöver stänga av vattnet.

Miva har enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning) rätt att ställa krav på mätarplatsens konstruktion. ABVA beslutas av kommunfullmäktige i Örnsköldsvik.

Hjälpte informationen på sidan dig?