Artikeln publicerades 3 september 2019

Varför byter Miva till fjärravlästa vattenmätare?

Det finns många fördelar med en fjärravläst vattenmätare. På sikt ska du som kund inte längre behöva rapportera in mätarställningen manuellt. Vi hämtar i stället in mätvärdena automatiskt med hjälp av radiosignaler.

En annan fördel med den fjärravlästa mätaren är att den hjälper dig som fastighetsägare att upptäcka en läcka hos dig. Mätarens display visar en infokod som talar om vad som är fel.

Även Miva kan i ett tidigt skede upptäcka och därmed åtgärda läckor på vårt ledningsnät vilket leder till färre driftstörningar och lägre kostnader. De fjärravlästa mätarna innebär mindre administration för Miva vilket är till nytta för alla våra kunder.

Hjälpte informationen på sidan dig?