Artikeln publicerades 7 augusti 2019

Vad är en lägenhetsavgift/bostadsenhetsavgift?

Lägenhetsavgiften eller bostadsenhetsavgiften finns för att avgifter ska fördelas så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter och användare. I brukningsavgiften använder vi begreppet lägenhetsavgift och i anläggningsavgiften använder vi bostadsenhetsavgift. De betyder i grunden samma sak.

Avgiften är ett mått på nyttan fastigheten har av tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Storleken på avgiften baseras på hur många bostadsenheter som finns på fastigheten.

Alla villor och fritidshus betalar normalt en lägenhetsavgift/bostadsenhetsavgift oavsett storleken på villan. Finns det till exempel en lägenhet eller ett gästhus på fastigheten som har kök, toalett och egen ingång så betalas ytterligare en lägenhetsavgift. Det spelar ingen roll om bostadsenheten används av hushållet eller hyrs ut.

Flerbostadshus betalar en lägenhetsavgift/bostadsenhetsavgift per lägenhet. Exempelvis ett hyreshus med sju lägenheter betalar sju lägenhetsavgifter.

För andra fastigheter, som inte är avsedda för bostadsändamål, beräknas varje påbörjad 150 m² lokalyta som en bostadsenhetsavgift. Denna avgift finns enbart i anläggningsavgiften.

Hjälpte informationen på sidan dig?