Driftstörning Husum

Med anledning av ett underhållsarbete kommer det att ske störningar i vattenleveransen i området. Även kunder i intilliggande områden kan beröras.

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt, missfärgat eller innehålla luft. Det åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Låt vattnet rinna minst 10 minuter eller till dess att vattnet är klart igen, vilket i extrema fall kan innebära en hel dag. Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror på järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna, som beror avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet i samband med exempelvis läckor.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Felanmälan dygnet runt 0660-330 330

  • Status: Avslutat
  • Påbörjas: 19 juni 2024 08.00
  • Beräknas åtgärdat: 19 juni 2024 16.00
  • Publicerad: 18 juni 2024 14.15
Karta över berört område/områden
Hjälpte informationen på sidan dig?