Välkommen till Miva - Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Driftinformation

27 juni 2022 11.27

Pantmaskinen på Må stängd för underhåll

Sophämtning

Sophämtning

Se när vi tömmer ditt sopkärl.

Slamtömning

Slamtömning

Se när vi tömmer din slambrunn.

Ett par röda skor framför ett virrvarr av pilar där en pil leder rakt fram

Sorteringsguide

Snabb hjälp om hur olika saker ska sorteras.

Delta i Lupinkampen - vinn Örnkort

Plocka och lämna lupiner till en återvinningscentral mellan den 11 juni till 5 juli.

Välkommen på höströj

Lördagsöppet med extra allt på Bredbyn och Bjästa återvinningscentral.

Nyheter

Kontakta oss

  • Kundservice 0660-330 400 09.00–11.30 12.30–15.00
  • Växel 0660-330 300 07.30–16.15