Välkommen till Miva - Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Öppettider söndag 19 mars

Driftinformation

11 april 2024 12.12

Pantmaskinen på Må stängd för underhåll

Sophämtning

Sophämtning

Se när vi tömmer ditt sopkärl.

Slamtömning

Slamtömning

Se när vi tömmer din slambrunn.

Ett par röda skor framför ett virrvarr av pilar där en pil leder rakt fram

Sorteringsguide

Snabb hjälp om hur olika saker ska sorteras.

Underlätta sophämtningen

Snö och is försvårar sophämtningen. Se våra tips för att säkert få ditt kärl tömt.

Välkommen på vårröj

Lördagsöppet med extra allt på Husum och Björna återvinningscentral.

Man i grön t-shirt och hängslen som håller i en smörgås vid vattnet i Örnsköldsviks hamn

Visst är du RättSort?

Tips och inspiration om hur du minskar ditt avfall med 25 % till år 2025.

Nyheter

Kontakta oss