Artikeln publicerades 22 november 2023

Snart närmare till insamlingen av dina förpackningar

Från 2027 blir det enklare att återvinna de vanligaste förpackningsslagen.

Från och med 1 januari 2024 tar Miva över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushållen via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling i flerbostadshus. Senast 2027 ska förpackningarna dessutom samlas in fastighetsnära även från villor. Redan innan årsskiftet behöver däremot flerfamiljshus se över vilken entreprenör man anlitar för att få sina förpackningar hämtade efter årsskiftet.

Kommunalt insamlingsansvar 2024

Sommaren 2022 beslutade regeringen om nya regler som innebär att kommunerna år 2024 tar över ansvaret för att samla in hushållens förpackningar av papper, plats, glas och metall, och att så kallad fastighetsnära insamling ska ske senast 1 januari 2027. Fram till dess har ansvaret för insamlingen legat på förpackningsproducenterna.

I Örnsköldsviks kommun är det Miva som får ansvaret för insamlingen.

– Själva övertagandet nu vid årsskiftet blir inte så dramatiskt. Miva tar över alla återvinningsstationer och insamlingen sker på samma sätt som tidigare. Den enda skillnaden är att vi har ansvar för tömning och städning, och att kunderna vänder sig till oss om de har något att anmäla, säger Åsa Möller som är verksamhetsutvecklare inom Avfall och återvinning och ansvarig för projektet. Information om det kommer att finnas på uppdaterade skyltar och givetvis på Mivas webbplats.

Närmare till återvinning senast 2027

Större förändring blir det senast 2027 då insamlingen av förpackningar från hushållen ska ske fastighetsnära, vilket generellt innebär på samma ställe som mat- och restavfallet. Arbetet är i full gång med att se över hur det kan göras på ett så bra sätt som möjligt.

– Att det på sikt blir enklare för hushållen att sortera ut förpackningar är hela syftet med att kommunerna tar över ansvaret för insamlingen. Ökad återvinning leder till att producenterna av förpackningar kan materialåtervinna mera och då minskar behovet av nya råvaror. Det är bra att vi nu kan ta ett helhetsgrepp om hushållens avfall, fortsätter Åsa.

Hur påverkas flerfamiljshus?

När kommunen blir ansvarig för insamlingen av förpackningar får fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller samfälligheter inte anlita någon annan entreprenör än den/de som Miva har auktoriserat. Valbara entreprenörer kommer att finnas tillgängliga på miva.se/insamling december 2023. En entreprenör väljs genom att ta kontakt med någon av de auktoriserade. Mer information skickas till ägare av flerbostadshus samt bostadsrättsföreningar i december.

Flerbostadshus som redan idag har fastighetsnära insamling med en entreprenör som är eller blir auktoriserad behöver bara meddela Miva vilken entreprenör man anlitar.

Hur påverkas villor?

Införandet av fastighetsnära insamling för villor kommer inte att genomföras vid övertagandet 1 januari 2024 utan ligger några år fram i tiden. Senast 1 januari 2027 ska en fungerade fastighetsnära insamling finnas på plats. Det är ännu inte beslutat vilket system det kommer att bli för villor och fritidshus, men eftersom fler avfallsslag ska samlas in fastighetsnära innebär det fler kärl eller större kärl som är indelade i flera fack.

Viktiga datum

Viktiga datum för alla kommuner i Sverige:

1 januari 2024 – Sveriges kommuner tar över insamling av förpackningsavfall från hushåll genom fastighetsnära insamling eller återvinningsstationer. Kommunerna ska också erbjuda separat insamling av matavfall.

1 januari 2026 – Kommuner ska samla in förpackningsavfall på torg och i parker samt andra populära platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen.

1 januari 2027 – Alla kommuner ska ha infört fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från hushåll och anmälda samlokaliserade verksamheter. Kommuner ska samla in skrymmande förpackningsavfall via lättillgängliga insamlingsplatser.

Text

För mer information

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 115 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Hjälpte informationen på sidan dig?