Artikeln publicerades 25 oktober 2023

Begränsad framkomlighet Valhallavägen-Vikingagatan vid McDonalds vecka 44

Under vecka 44 förbereder Miva för att ansluta vatten- och spillvattenledningar till den nya biltvätten på Hästmarksvägen intill McDonalds. Framkomligheten i korsningen Valhallavägen-Vikingagatan kommer att vara begränsad och Hästmarksvägen helt avstängd för genomfartstrafik. Välj om möjligt annan färdväg.

Arbetet med att ansluta den nya biltvätten till det kommunala vatten- och avloppsnätet pågår under vecka 44 och sker i två etapper.

Så påverkas trafiken

I den första etappen är Hästmarksvägen stängd för genomfartstrafik från Valhallavägen, vilket innebär att besökare till McDonalds måste köra via E4 och in på Hästmarksvägen.

I den andra etappen är Hästmarksvägen stängd för genomfartstrafik från E4, vilket innebär att besökare till McDonalds måste köra via Vikingagatan och Valhallavägen.

Under hela perioden är det begränsad framkomlighet i korsningen Valhallavägen-Vikingagatan och på Valhallavägen är endast ett körfält öppet växelvis med hjälp av tillfälliga trafikljus. Även gång- och cykeltrafik påverkas och det är inte möjligt att passera förbi avstängningen på Hästmarksvägen.

Återställning och asfaltering sker i slutet av veckan.

Avstängt vatten

Under själva inkopplingen på befintlig vattenledning kommer ett antal kunder på Valhallavägen att beröras liksom verksamheter längs Hästmarksvägen. Avbrottet i vattenleveransen beräknas till 2–4 timmar under natten mot onsdagen och berörda kommer att informeras separat.

Tack för visad hänsyn och för att du respekterar tillfälliga avspärrningar och begränsningar.

Hjälpte informationen på sidan dig?