Artikeln publicerades 11 oktober 2023

Mer återvinning av plast på Må återvinningscentral

Just nu och resten av året pågår ett projekt för att öka återvinningen av plast på Må återvinningscentral. Målet med projektet är se vilken sorts plast som lämnas på återvinningscentralen och hur insamlingen kan göras för att mer plast ska kunna återvinnas.

Bakgrunden till projektet är att endast 8 procent av all plast i Sverige materialåtervinns och blir ny plast. En av orsakerna till detta är att det finns så många olika typer av plast som inte kan återvinnas tillsammans, men också att vi generellt slarvar med att sortera ut all plast.

Plast är ett fantastiskt material och samtidigt ett av våra största miljöproblem. När plasten hamnar i naturen blir den ett hot mot både människor och djur. Därför är det viktigt att vi kan återvinna mer plast, men också att vi återanvänder plast i större utsträckning än idag. Många plastprylar behöver helt enkelt få ett längre liv.

Tillsammans med en entreprenör genomför vi just nu ett försök med en ny sortering av plastavfall på Må återvinningscentral. Det handlar då om all plast som inte är förpackningar eftersom dessa precis som vanligt ska lämnas på en återvinningsstation. Exempel på plastavfall som lämnas på återvinningscentral och omfattas av projektet är plasthinkar, plastlådor, plastdunkar, plastmöbler, blomkrukor, plaströr, frigolit, trädgårdsslangar, hjälmar, resväskor och badbollar.

Fel att sortera plast som brännbart

På återvinningscentralerna runt om i landet har plast under många år sorterats som brännbart, eller det som idag fått benämningen energiåtervinning. Det innebär att det bränns upp och blir energi istället för att återvinnas till ny plast. Det är att slösa med resurser. Plast är ett alldeles för värdefullt och resurskrävande material för att inte återvinnas. Det avfall som ska sorteras som energiåtervinning är endast avfall som inte kan återvinnas till nytt material.

Sedan en tid tillbaka har både hård- och mjukplast sorterats i en separat container på Må återvinningscentral. Nu utökar vi den sorteringen:

  • Det som kallas sträckfilm sorteras för sig och dessutom ska färgad och transparent film sorteras var för sig. Sträckfilm är den tunna plastfilm som används som "snurras" runt gods vid transport. Även sopsäckar räknas som sträckfilm.
  • Hårdplast lämnas i en mindre behållare för att vår personal ska kunna sortera det vidare bland annat utifrån typ av plast.
  • Övrig plast som inte kan återvinnas sorteras och lämnas i containern för Energiåtervinning.

För att den utökade sorteringen ska gå så smidigt som möjligt finns självklart vår personal på plats och hjälper dig.

Kampen mot fulplasten

På flera olika fronter bedrivs kampen mot plastavfall. Sedan ett par år tillbaka ingår plastavfall i Mivas kampanj RättSort med syftet att minska avfallet i våra sopkärl. Där finns nämligen alldeles för mycket plastförpackningar. Branschorganisationen Avfall Sverige och deras kampanj ”Fulplast” vill få Sverige att stoppa plast som inte går att återanvända eller återvinna.

Hjälpte informationen på sidan dig?