Artikeln publicerades 24 augusti 2023

Ny betallösning för företag som lämnar avfall

Infarten på Må återvinningscentral där företag kan välja att registrera sig manuellt eller helt automatiskt.

Från och med månadsskiftet finns en ny betallösning för företag som lämnar avfall på Må återvinningscentral. Med den behövs varken kort eller knapptryckningar utan en sensor läser automatiskt av registreringsnumret och en avgift faktureras i slutet av månaden.

Må återvinningscentral är en av kommunens mest besökta platser och alla som använder återvinningscentralerna ska betala för att finansiera dem. Till skillnad från vad många tror så är verksamheten inte skattefinansierad. Hushållen betalar via avfallstaxan för privatpersoner där kostnader för hushållsavfall och tillgång till återvinningscentral ingår. I avfallstaxan för företag ingår däremot inte tillgång till återvinningscentralerna.

Smidig lösning där allt sker automatiskt

– Vi vill erbjuda en betallösning som är enkel och som underlättar för våra företagskunder att besöka oss och göra rätt för sig, säger Anna Näsholm Gidlund som är projektledare på Miva och ansvarig för införandet av den nya betallösningen.

Tidigare har varje företag fått registrera sitt besök manuellt, men nu vill Miva göra det enklare. Till att börja med på Må återvinningscentral.

– Det är en smidig lösning där allt sker automatiskt och föraren av företagsregistrerade lätta lastbilar behöver inte komma ihåg vare sig kort eller stanna till vid vår terminal, fortsätter Anna Näsholm Gidlund.

Faktura i slutet av månaden

När ett fordon åker in på återvinningscentralen läser en kamerasensor av registrerings-numret och gör en avstämning mot trafikregistret. Helt automatiskt debiteras sedan lätta lastbilar som är företagsregistrerade. Avgiften faktureras i slutet av månaden och redovisar registreringsnummer tillsammans med tid och dag för besöket.

– Företagen behöver alltså inte göra någonting när de besöker oss så länge de inte behöver någon märkning på fakturan eller ska lämna elavfall, farligt avfall eller använda storpantarmaskinen. I dessa fall måste besöken registreras manuellt som tidigare.

Priset är detsamma oavsett om besöket registreras automatiskt eller manuellt. För 300 kr exkl moms kan företag lämna upp till två kubikmeter.

Steg mot mer självservice

– Återvinningscentralerna i en kommun är ju egentligen till för hushållen, men eftersom vi vet att även företag vill lämna avfall på centralerna vill vi lösa det på ett rättvist och ansvarsfullt sätt. Dessutom är det ett sätt att erbjuda mer självservice vid våra anläggningar. För företagen innebär det också att de enklare kan ta betalt för sina avfallskostnader eftersom de kan redovisas för deras kunder, avslutar Anna.

Automatisk registrering börjar fungera under september månad och kommer initialt att tillämpas på Må återvinningscentral. På övriga återvinningscentraler kontaktar företag personalen innan avfall lämnas precis som tidigare.

För mer information

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 115 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Hjälpte informationen på sidan dig?