Artikeln publicerades 24 april 2019

Nyheten är äldre än 11 månader och kan därför vara inaktuell.

Miva satsar på återbruk av byggmaterial

Miva vill bidra till ökad resurshushållning och kretsloppstänkande genom att uppmuntra till avfallsminimering, återanvändning och återvinning. Den 14 maj bjuder vi in till en workshop som ska bidra till att göra Örnsköldsvik mer klimatsmart.

Målgruppen för workshopen är organisationer som vill bidra till återbruk av byggmaterial. Syftet är att fundera över hur vi tillsammans skulle kunna göra detta på ett strukturerat och effektivt sätt.

Workshopen sker på Café UH den 14 maj kl 11.30-15.30. Anmälan dig/er senast den 9 maj till Anna Näsholm Gidlund, 0660-330 362.

Läs mer om workshopen här[LÄNKMÅL SAKNAS]

Anmäl dig till workshopen här

Stor mängd byggavfall

Byggavfall står för en stor del av de insamlade avfallet på våra återvinningscentraler. Därför är det viktigt att främja återbruk av sådant material så långt det är möjligt. Enligt EU:s miljömål ska återvinningsgraden för materialåtervinning och återanvändning av icke farligt bygg- och rivningsavfall upp till 70 procent år 2020.

Hjälpte informationen på sidan dig?