Artikeln publicerades 23 februari 2024

Jag har hört att det är obligatoriskt att ha egen tunna för matavfall från årsskiftet 2023/2024, stämmer det?

Det är riktigt att det från den 1 januari 2024 är obligatoriskt för alla kommuner att sortera ut sitt matavfall i enlighet med regeringens beslut och EU:s avfallsdirektiv. Beslutet omfattar samtliga hushåll och även verksamheter. Syftet är att öka återvinningen och minska mängden avfall som hamnar bland restavfallet.

I Örnsköldsvik har vi sorterat ut och samlat in matavfall separat sedan 2014, men det har hittills inte varit obligatoriskt. Miva har beviljats dispens från kravet att insamlingen ska vara obligatorisk. Detta för att vi ska kunna samordna det fortsatta införandet av separat insamling av matavfall med införandet av fastighetsnära insamling av förpackningsavfall, som Miva ska införa senast 2027. Fram till 2026 är separat insamling av matavfall alltså fortsatt frivilligt i Örnsköldsviks kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?