Artikeln publicerades 4 juli 2019

Det är ett smutsigt arbete att laga dricksvattenledningar. Hur görs de rena efteråt?

Först och främst genomförs arbetet så att man undviker att få in smutsigt vatten eller jord. När reparationen är klar görs en kraftig genomspolning. Vid behov kloreras ledningen för att därefter renspolas igen.    

Hjälpte informationen på sidan dig?