Lämna anmärkning på avlopp

Luktar det från avloppsledningarna eller är det svårt att spola? Här kan du lämna anmärkningar på din fastighets anslutning till Mivas avloppsledningssystem. Vi kommer att kontakta dig för att informera om eventuella orsaker och åtgärder som kommer att vidtas.

Akuta vatten- och avloppsproblem

Om du har akuta vatten- eller avloppsproblem ska du felanmäla det på telefon 0660-330 330. Felanmälan har öppet dygnet runt.

Hjälpte informationen på sidan dig?