Inför ditt besök på Bjästa återvinningscentral

Här är några korta regler som är bra att känna till innan du besöker våra återvinningscentraler.

Figuren Mivo framför en bil med fullastad släpvagn, har handskar och knyter ihop en genomskinlig sopsäck

Först en tanke! Börja med att fundera över om allt verkligen måste kastas. Går det att laga eller kanske återanvända på något sätt? Om inte du själv så kanske någon annan vill laga eller har behov av det du tänker slänga!

Sen ett tips! Se till att grovsortera ditt avfall redan när du lastar det. Det underlättar sorteringen när du kommer till återvinningscentralen. Ta hjälp av vår karta över återvinningscentralen.

Innan du kommer till återvinningscentralen

 • Tillåten totalvikt är max 3,5 ton. Tyngre fordon samt traktorer hänvisas till Må avfallsanläggning.
 • Alla säckar med avfall måste vara genomskinliga.
 • Allt avfall som dammar (t ex isolering och sågspån) ska vara förpackat i genomskinliga säckar.
 • Vanliga hushållssopor får inte lämnas på våra återvinningscentraler. Inte heller förpackningar och tidningar som ska lämnas på en återvinningsstation.

På återvinningscentralen

 • Kör försiktigt för allas säkerhet. Håll mittfilen fri för passerande trafik. För att få en säkrare miljö och ett lugnare trafikflöde kan vi ibland behöva begränsa insläppet till återvinningscentralen.
 • Tänk på att tomgångskörning är förbjuden.
 • Lastar av och bär gör du själv.
 • Städa efter dig om du skräpar ner. Sopkvast och spade finns att låna.
 • Det är inte tillåtet att ta material som någon annan lämnat på åter-vinningscentralen.
 • Håll uppsikt över barn som följer med till återvinningscentralen.
 • Rökning är förbjuden på alla våra återvinningscentraler.

Företag är välkommen att nyttja återvinningscentralen under förutsättning att avfallet är sorterat och fordonet har en totalvikt på max 3,5 ton. För detta betalar företag ett fast enhetspris (farligt avfall debiteras separat utifrån vikt).

Kostnad

Som privatperson besöker du våra återvinningscentraler utan kostnad. Det ingår i grundavgiften för hushållsavfall. Företag som nyttjar återvinningscentralen betalar däremot ett fast enhetspris.

Frågor?

För att hjälpa dig att sortera och svara på frågor finns vår personal till hands när du besöker återvinningscentralen. Har du frågor innan ditt besök är du välkommen att kontakta kundservice.

Hjälpte informationen på sidan dig?