Planerade arbeten

Ska vi arbeta där du bor? Vår till ytan stora kommun medför ett stort ledningsnät
och många anläggningar i form av vattenverk, tryckstegringar och reservoarer,
avloppsreningsverk och pumpstationer. Dagligen arbetar vi för att underhålla
detta och säkra leverans och funktion.

I god tid innan ett nytt större ledningssarbete informerar vi om detta i vår ordinarie
driftinformation, som du hittar via länken här nedanför.

Till driftinformation

Anläggningsarbetare i rörgrav