Artikeln publicerades 30 november 2021

Vad innebär tomtyteavgiften?

Tomtyteavgiften är en avgift per kvadratmeter tomtyta.

Anläggningsavgiften ska baseras på den nytta fastigheten har av att vara ansluten till kommunalt vatten och avlopp och kostnaden för att ansluta fastigheten. Tomtyteavgiften ska ge ett bidrag till att täcka kostnaden för att bygga ut ledningsnätet. Ju större fastigheten är, desto större är kostnaden rent generellt för ledningsdragning till och förbi fastigheten. Men det handlar inte om exakt rättvisa för varje enskild fastighet utan va-huvudmannen fördelar kostnaderna på en kollektiv nivå.

För att skillnaden inte ska bli alltför stor mellan fastigheter med liten och stor tomtstorlek finns det begränsningsregler för tomtyteavgiften. Den får inte överstiga summan av de övriga avgifterna (servisavgift, förbindelsepunkt och lägenhetsavgift).

Tomtyteavgiften är branschstandard för att följa vattentjänstlagen.

Hjälpte informationen på sidan dig?