Jag vill byta storlek på mitt sopkärl. Hur gör jag?

Enklast gör du det direkt på webbpaltsen via vår självservice. Du kan också kontakta vår kundservice. Vi byter ditt sopkärl inom tre veckor. Standardstorleken är 190 liter, men du kan också välja 370 liter. Kostnaden för att byta sopkärl debiteras enligt fastställd taxa. Observera att storleken på kärlet påverkar hämtningskostnaden.

Läs mer om taxan för hushållsavfall

Vanliga frågor

Kan företag och verksamheter sortera sitt matavfall separat?
Läs svaret här