Artikeln publicerades 30 november 2021

Hur mycket kostar det att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp?

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- eller avloppsnätet och beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver. Det finns tre typer av ledningsnät: dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Använd vår självservicetjänst för att räkna ut hur mycket du ska betala utifrån antal vattentjänster, bostadsenheter och tomtyta. Beräkningen är en preliminär prisindikation. Den faktiska avgiften fastställs när Miva anvisat förbindelsepunkten och utifrån då gällande va-taxa.

Hjälpte informationen på sidan dig?