Artikeln publicerades 6 september 2019

Vad ska jag tänka på inför slamtömningen?

Det finns ett antal praktiska regler du som fastighetsägare måste ta hänsyn till. Kan vi inte tömma din anläggning på grund av att någon av nedanstående punkter inte uppfyllts kommer du att debiteras en framkörningsavgift enligt gällande taxa.

Det är exempelvis allt för vanligt att slamtömning inte kan utföras på grund av att brunnen/tanken inte är utmärkt med en flagga eller pinne. Det är också viktigt att huset är uppmärkt med husnummer och att hela sträckan fram till brunnen/tanken är fri från hinder och växtlighet.

Kan en brunn/tank inte tömmas på grund av att någon av reglerna inte har uppfyllts debiteras en framkörningsavgift.

Hjälpte informationen på sidan dig?