Artikeln publicerades 6 september 2019

Jag har fått ett brev om för tungt lock. Hur ska ett lock se ut?

Det här är viktigt att tänka på vad gäller brunnslocket:

  • Locket ska vara lätt att lyfta av och öppnas av en person. Behöver locket lyftas upp ska det inte väga mer än 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på ca 40 kg accepteras. Det motsvarar ett cementlock som är ungefär 80 cm i diameter. Locket ska då vara försett med någon form av handtag.
  • Locket får inte vara blockerat eller nedgrävt.
  • Locket får inte var låst eller bultat vid slamtömningstillfället. Om du använder en bult och inte vill lämna öppet kan du med fördel istället borra ett hål rakt igenom bulten och använda en fjädersprint som slambilsföraren enkelt kan dra ut och sedan trycka tillbaka.
Hjälpte informationen på sidan dig?