Företag

Vi arbetar för att du som driver eget företag lättare ska hitta information som särskilt gäller dig och din verksamhet. Sådan information markeras med en orange bård och en ikon i form av en industribyggnad.

  • Låt kärlet stå från 6 till 22

  • Lätt att tvätta bilen rätt

  • Många förpackningar hamnar fel