Behöver du fler påsar?

Ytterligare papperspåsar

Kund i en- eller tvåfamiljshus
Du som sorterar matavfall kan hämta fler matavfallsspåsar på alla våra återvinningscentraler och hos vår kundservice på Sjögatan 4A i Örnsköldsvik. Från och med vecka 10 2019 kan du även hämta matavfallspåsar i utvalda livsmedelsbutiker. Klicka här för att se i vilka butiker du kan hämta påsar

Du kan även beställa leverans av papperspåsar till en kostnad enligt nedan genom att fylla i ett beställningsformulär. Leveransen sker inom 20 arbetsdagar och vid varje tillfälle levereras två buntar (160 påsar).

Till beställningsformulär för en- och tvåfamiljshus

Leverans av papperspåsar till en- och tvåfamiljshus (två buntar), per tillfälle

152,50 kr

Leverans av papperspåsar till flerfamiljshus och verksamheter (pall), per tillfälle

817,50 kr

Kund i lägenhet
Du får dina matavfallspåsar genom din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Ägare av flerfamiljshus, ansvarig för en verksamhet eller bostadsrättsförening
Du kan kostnadsfritt hämta fler matavfallspåsar på alla våra återvinningscentraler och hos vår kundservice på Sjögatan 4A i Örnsköldsvik. Genom att fylla i ett beställningasformulär kan du även beställa leverans av påsarna till en mindre timkostnad enligt nedan. Leveransen sker sker inom 20 arbetsdagar. För att veta hur mycket påsar du behöver beställa kan du räkna med cirka en bunt med 80 påsar per lägenhet och halvår.

Till beställningsformulär för flerfamiljshus och verksamhet

Behöver du fler påshållare, slaskskrapor, instruktionsblad eller affischer är du välkommen att besöka eller kontakta kundservice.

Leverans av papperspåsar till en- och tvåfamiljshus (två buntar), per tillfälle

152,50 kr

Leverans av papperspåsar till flerfamiljshus och verksamheter (pall), per tillfälle

817,50 kr

Butiksinnehavare
Du som har en butik som tillhandahåller matavfallspåsar beställer enkelt nya påsar genom att fylla i ett beställningasformulär. Leveransen är kostnadsfri och sker inom 15 arbetsdagar. Antalet buntar som levereras är detsamma som vid den senaste leveransen om inte annat har meddelats Miva.

Till beställningsformulär för butik

Trasigt kärl eller påshållare

Går det bruna kärlet sönder anmäler du det till kundservice, så kommer vi och byter ut kärlet. Det fungerar på samma sätt som om det gröna kärlet skulle gå sönder. Går påshållaren sönder kan du hämta en ny på Mivas återvinningscentraler samt hos vår kundservice på Sjögatan 4A.

Lukta och smaka först

#8 10-20 procent av alla inköpta livsmedel slängs helt i onödan, vilket är ett slöseri som kostar ett genomsnittligt hushåll omkring 5 300 kronor om året. De pengarna kan du göra annat för om du vågar lukta och smaka på mat du överväger att slänga.

Fler miljötips