Artikeln publicerades 8 december 2023

Hur påverkas flerfamiljshus när Miva tar över ansvaret för insamlingen av förpackningar?

När kommunen blir ansvarig för insamlingen av förpackningar får fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller samfälligheter inte anlita någon annan entreprenör än de som Miva har auktoriserat. En entreprenör väljs genom att ta kontakt med någon av de auktoriserade.

Flerbostadshus som redan idag har fastighetsnära insamling med en entreprenör som är eller blir auktoriserad behöver bara meddela Miva vilken entreprenör man anlitar via vår självservicetjänst.

Hjälpte informationen på sidan dig?