Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Här kommer kommunalt vatten och avlopp byggas ut

Nyänget/Paddal, Fjärdänget/Idbyn och Gullvik. I den ordningen kommer kommunalt vatten och avlopp byggas ut under den kommande tioårsperioden. Det har kommunfullmäktige fattat beslut om den 30 november. Det här är den största satsningen på utbyggnad av vatten- och avloppsnätet i kommunen sedan 1970-talet.

När fler bosätter sig permanent i tidigare fritidshusområden ställs ökade krav på va-försörjningen. De enskilda avloppslösningarna räcker inte alltid till för att ta hand om den mängd avloppsvatten som permanentboende innebär och flera områden har behov av en hållbar lösning för framtiden.

- Utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet är en del av kommunens vision för att utveckla bra boenden och bostadsområden i attraktiva lägen. Att ersätta enskilda avlopp med kommunalt bidrar till att värna människors hälsa och miljön, samtidigt som den enskilde får en säker och hållbar avloppshantering. Dessutom får fastighetsägare en säkrare tillgång till dricksvatten, säger Mattias Morin, samhällsplanerare Örnsköldsviks kommun.

Kommunen har en skyldighet enligt vattentjänstlagen att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang.

Nyänget/Paddal först ut
När Örnsköldsviks kommun tog fram en långsiktig plan för va-försörjningen 2017 identifierades åtta områden som var i behov av kommunalt vatten och avlopp: Backsjöänget, Fjärdänget/Idbyn, Gullvik, Hornön, Högbyn, Måle, Nyänget/Paddal och Nötbolandet. Under 2018 genomförde kommunen och Miva tillsammans kompletterande undersökningar för att avgöra i vilka områden behovet är störst och där va-nätet bör byggas ut först. Bland annat inventerade kommunen alla enskilda avlopp och Miva undersökte möjligheterna att bygga ut en allmän va-lösning. Nu är det klart att Nyänget/Paddal är det område som kommer att byggas ut först.

- Som kommunens va-huvudman kommer vi få uppdraget att förbereda för och bygga ut vatten och avlopp i de prioriterade områdena. Det här blir den största utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnätet sedan 70-talet. Vi kommer att ta kontakt med fastighetsägare i Nyänget och Paddal redan nästa år för att påbörja projekteringen, säger Gerth Mattebo, vd Miva.

Tidplan för utbyggnad
Planen är att utbyggnaden påbörjas i Nyänget/Paddal preliminärt 2022, i Fjärdänget/Idbyn 2025 och i Gullvik 2028. Utbyggnaden av alla åtta områden som finns i va-planen beräknas ta cirka 25–30 år.

Berörda fastighetsägare kommer att få information om vad det innebär att ansluta till kommunalt va.

Läs mer om utbygganden av kommunalt VA samt frågor och svar på kommunens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner
Mattias Morin, samhällsplanerare
Örnsköldsviks kommun
Telefon: 0660-889 54

Gerth Mattebo, vd
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB
Telefon: 0660-330 325

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation