Artikeln publicerades 14 juni 2023

Kungörelse om samråd Köpmanholmens reningsverk

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) avser att ansöka om förnyat tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för Köpmanholmens avloppsreningsverk. Det befintliga tillståndet för Köpmanholmens reningsverk är givet utifrån miljöskyddslagen och Miva ansöker nu om ett tillstånd som uppfyller dagens krav och miljöhänsyn enligt miljöbalken. Inga åtgärder är planerade vid avloppsreningsverket.

Miva driver och ansvarar för Köpmanholmens avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät och pumpstationer. I anläggningen hanteras avloppsvatten från Bergom, Nässjö, Bjästa, Åmynnet, Bredånger, Köpmanholmen, Norrsvedje, Svartdalen, Hummelvik, Bjästatjärn, Sanningssundet och Kläppa. Cirka 4 000 personer är anslutna till anläggningen.

I enlighet med miljöbalken håller Miva samråd för att berörda parter ska få möjlighet att yttra sig innan en ansökan tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning inlämnas till Miljöprövningsdelegationen. Denna information är en del av samrådsprocessen.

Allmänheten inbjuds att lämna synpunkter på den planerade ansökan. Samrådsunderlag finns tillgängligt via länk här nedanför.

Eventuella synpunkter skickas skriftligen senast 7 juli 2023 till anna.haggblad@miva.se eller Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Box 385, 891 28 Örnsköldsvik.

Om du vill ha ytterligare information eller ställa frågor är du välkommen att kontakta Anna Häggblad, miljö- och arbetsmiljösamordnare, 0660-330 352.

Samrådsunderlag

Hjälpte informationen på sidan dig?