Tillgänglighetsredogörelse

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur miva.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från miva.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan, får du gärna meddela oss på följande sätt:

Telefon: 0660-330 300
E-post: info@miva.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Telefon: 0660-330 300
E-post: info@miva.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Innehåll som är mer interaktivt, exempelvis sökresultat och några av formulären har tillgänglighetshinder. Det största hindret är tangentbordsinteraktivitet som i vissa fall inte fungerar eller saknas. Dessa problem påverkar främst dig som använder tangentbord istället för mus för att navigera.

Det finns också några problem gällande synlighet av fokus som låter tangentbordsanvändare veta var de befinner sig på sidan. I vissa fall hanteras inte fokus när innehållet ändras, vilket leder till att du som använder tangentbord eller skärmläsare tappar din position på sidan.

Dessutom fungerar inte liknande användargränssnittselement fungera på ett enhetligt sätt. Navigering med flikar fungerar för närvarande inte på ett konsekvent sätt.

Mina sidor som är en gemensam service från Miva och Övik Energi har flera tillgänglighetsproblem. Sidrubrikerna är inte korrekt satta, rubriknivåerna bör förbättras och aviseringar kan inte sättas upp med tangentbordet.

Vår ambition är att kontinuerligt förbättra tillgängligheten på webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

Axess Lab har gjort en oberoende granskning av miva.se.

Senaste bedömningen gjordes den 22 mars 2022.
Redogörelsen uppdaterades senast den 22 mars 2022.

Hjälpte informationen på sidan dig?