Var gäller bevattningsförbudet?

Bevattningsförbudet gäller för kunder med kommunalt vatten i hela Örnsköldsviks kommun.

Låna eller hyr mera

#21 Låna eller hyr saker du bara behöver vid enstaka tillfällen.

Fler miljötips