Varför ska jag spara på vattnet?

Bevattningsförbud införs för att förebygga brist på dricksvatten. Att spara på vatten är en viktig åtgärd för att säkerställa att alla fortsatt ska kunna använda kranvattnet för mat, dryck och personlig hygien. Vi vill inte riskera att en stor andel kunder blir helt utan vatten för att vattnet används till sådant som inte är nödvändigt. Genom att vi hjälps åt att använda vattnet klokt säkerställer vi försörjningen.

Låna eller hyr mera

#21 Låna eller hyr saker du bara behöver vid enstaka tillfällen.

Fler miljötips