Vad händer om jag bryter mot bevattningsförbudet?

Om du som kund bryter mot bevattningsförbudet kan Miva stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster. Miva övervakar dricksvattenförbrukningen kontinuerligt och kommer att besöka områden där förbrukningen avviker från normal konsumtion.

Sug upp fettet

#2 Sug upp fett i stekpannan med hushållspapper.

Fler miljötips