Vad händer om jag bryter mot bevattningsförbudet?

Om du som kund bryter mot bevattningsförbudet kan Miva stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster. Miva övervakar dricksvattenförbrukningen kontinuerligt och kommer att besöka områden där förbrukningen avviker från normal konsumtion.

Tygpåse till affären

#5 Ta med tygpåsen till affären eller använd plastkassen flera gånger.

Fler miljötips