Min granne struntar i bevattningsförbudet. Hur ska jag gå till väga?

Din granne känner kanske inte till bevattningsförbudet, så prata med din granne om du har möjlighet. Vi behöver alla hjälpas åt att spara vatten. Det kan också vara så att din granne tar bevattningsvatten från ett intilliggande vattendrag eller egen brunn.

Förpackningar till återvinningsstation

#25 Tidningar och förpackningar av glas, papper, plast och metall lämnas på närmaste återvinningsstation som FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, sköter och ansvarar för.

Fler miljötips