Jag har egen brunn. Omfattas jag av bevattningsförbudet?

Om du har vatten från egen brunn så omfattas du inte av detta bevattningsförbud, som enbart gäller kommunalt vatten.

Lukta och smaka först

#8 10-20 procent av alla inköpta livsmedel slängs helt i onödan, vilket är ett slöseri som kostar ett genomsnittligt hushåll omkring 5 300 kronor om året. De pengarna kan du göra annat för om du vågar lukta och smaka på mat du överväger att slänga.

Fler miljötips