Får jag köpa vatten från en annan kommun för att fylla min pool?

Du kan köpa vatten från en annan kommun, men stora delar av landet har också problem med vattenförsörjningen. Du kan själv kontakta en annan kommun och undersöka möjligheterna. Ett tips kan också vara att beställa t ex sjövatten från ett åkeri.

Förpackningar till återvinningsstation

#25 Tidningar och förpackningar av glas, papper, plast och metall lämnas på närmaste återvinningsstation som FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, sköter och ansvarar för.

Fler miljötips