Enkät om utbyggnad av kommunalt va i Nyänget och Paddal

Berätta vad du tycker! Vad är viktigt för dig för att utbyggnaden ska bli så bra som möjligt? Hur vill du helst få information?

Enkäten är anonym.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Driftinformation

Lukta och smaka först

#8 10-20 procent av alla inköpta livsmedel slängs helt i onödan, vilket är ett slöseri som kostar ett genomsnittligt hushåll omkring 5 300 kronor om året. De pengarna kan du göra annat för om du vågar lukta och smaka på mat du överväger att slänga.

Fler miljötips