Planer för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun har tagit fram en långsiktig plan för hantering av dricksvatten och avlopp i kommunen (VA-plan). VA-planen är viktig för att på bästa sätt skapa en fungerande och hållbar vatten- och avloppsförsörjning i kommunen. Under 2020 tar kommunen och Miva gemensamt fram ett förslag till utbyggnadsordning för kommunalt VA för områden där det är nödvändigt.

Kommunen är enligt lagen om allmänna vattentjänster (paragraf 6 LAV) skyldig att ordna kommunalt vatten och avlopp i ett större sammanhang om det behövs för människors hälsa och miljö. I Örnsköldsvik har flera havsnära områden successivt fått större andel permanent bebyggelse, vilket innebär nya utmaningar för vatten- och avloppsförsörjningen. Utbyggnaden av kommunalt VA möjliggör att fler kan bosätta sig permanent i attraktiva havs- och sjönära lägen samtidigt som människors hälsa och miljön skyddas.

Kommunen har kartlagt och identifierat bebyggelseområden som bedöms utgöra ett större sammanhang där kommunal vatten- och avloppsförsörjning är nödvändig. För att skydda människors hälsa och miljö har kommunen valt att prioritera områden som exempelvis ligger nära dricksvattentäkter eller friluftsbadplatser, eller där det finns hög risk för övergödning på grund av dåliga enskilda avloppsanläggningar. Fler områden kan bli aktuella längre fram.

Prioriterade områden för vatten-och avloppsutbyggnad i bokstavsordning:

  • Backsjöänget
  • Fjärdänget
  • Gullvik
  • Hornön
  • Högbyn
  • Måle
  • Nyänget
  • Nötbolandet

Tidplan

Arbetet med att bygga ut kommunal VA-försörjning är ett långsiktigt arbete som sträcker sig över många år. Utbyggnaden av alla åtta områden beräknas ta cirka 25–30 år. En fördjupad utredning kring vatten- och avloppssituationen har genomförts för varje område. Bland annat har status för de enskilda avloppsanläggningarna samt dricksvattenkvaliteten i enskilda vattentäkterna undersökts.

Under hösten 2020 går ett förslag om utbyggnadsordning upp för politisk beredning i kommunfullmäktige. Innan utbyggnaden kan påbörjas behöver kommunfullmäktige även ta beslut om utökande av verksamhetsområde, där det framgår vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka fastigheter som omfattas. Efter det får Miva uppdraget att bygga ut vatten- och avloppsförsörjningen till området.

För dig med fastighet inom prioriterade områden

Äger du en fastighet i ett av de bebyggelseområden som kommunen identifierat för utbyggnad kommer du att behöva ansluta dig till den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen, oavsett om du idag redan har en fungerande enskild VA-lösning.

Vanliga frågor och svar om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsvik. länk till annan webbplatsLänk till extern webbplats.

Örnsköldsviks kommuns VA-plan

VA-planen innehåller följande dokument. Länkar till extern webbplats.
VA-policy för Örnsköldsviks kommunlänk till annan webbplats
VA-strategi för Örnsköldsviks kommunlänk till annan webbplats
VA-riktlinjer för Örnsköldsviks kommunlänk till annan webbplats

Läs om planerna för va-utbyggnad på kommunens webbplats.länk till annan webbplats

Kontaktperson:
Anders Lundström, Örnsköldsviks kommun, miljöinspektör miljöavdelningen, 0660-887 28, anders.lundstrom@ornskoldsvik.se

Lämna till second hand

#4 Lämna dina gamla och hela saker till second hand eller sälj dem på internet istället för att slänga dem. På alla våra återvinningscentraler finns fina möjligheter att lämna till second hand. Möbler och heminredning lämnar du i Startpunktens tält/containers, och kläder, skor, accessoarer och hemtextil lägger du i Myrornas insamlingsbehållare.

Fler miljötips