Poängtaxa

Om Miva bestämt att vattenförbrukningen för en bebyggd fastighet tills vidare inte ska fastställas med hjälp av vattenmätare utgår istället för den ordinarie brukningsavgiften en årlig brukningsavgift per lägenhet utifrån nedanstående poängberäkning.

Alla avgifter som anges gäller från 1 januari 2021.

 

Exkl moms

Inkl moms

Vattenförbrukning, per poäng

96,00 kr

120,00 kr

Spillvattenavlopp, per poäng

137,60 kr

172,00 kr

Både vatten och spillvattenavlopp, per poäng 

233,60 kr

292,00 kr

Grundpoäng per bostadsfastighet eller lägenhet är 10. Därutöver tillkommer för:

Bad och/eller dusch, per lägenhet

4 poäng

WC, en eller flera, per lägenhet

6 poäng

Tvättstuga eller enbart tvättmaskin, per lägenhet

2 poäng

Storkreatur, per kreatur

1 poäng

Fullständig taxa för va

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga va-taxan. Här kan du ladda ner det kompletta taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Driftinformation

Fyll diskmaskinen

#1 Fyll disk- och tvättmaskinen helt innan den körs.

Fler miljötips