Anläggningsavgift

För att ansluta vatten och avlopp betalar du en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften ska täcka Mivas kostnader för att ordna den allmänna dricksvatten- och avloppsanläggningen. Storleken på avgiften beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver. Det finns tre typer av ledningsnät eller så kallade serviser: vatten (dricksvatten), spillvatten och dagvatten. Nedan framgår de avgifter som gäller för olika kombinationer av serviser.

Servisavgift ska täcka kostnaden för att bygga en normal uppsättning servisledningar fram till din förbindelsepunkt.

Grundavgiften betalas per fastighet som sedan tidigare inte är ansluten till respektive servis. I avgiften ingår första lägenhetsavgift.

Lägenhetsavgift betalas per bostadslägenhet utöver första läghenhet.

Alla avgifter som anges gäller från 1 januari 2021.

Vatten, spillvatten, dagvatten

Antal serviser beräknas när de utförs samtidigt.


Exkl moms

Inkl moms

Servisavgift

80 000 kr

100 000 kr

Grundavgift inkl 1:a lägenhetsavgift

40 000 kr

50 000 kr

Totalt

120 000 kr

150 000 kr

Lägenhetsavift utöver 1:a

14 780 kr

18 475 kr

För serviser utöver tre stycken debiteras 9 900 kr exkl moms per tillkommande servis (12 375 kr inkl moms).

Vatten, spillvatten


Exkl moms

Inkl moms

Servisavgift

68 000 kr

85 000 kr

Grundavgift inkl 1:a lägenhetsavgift

34 000 kr

42 500 kr

Totalt

102 000 kr

127 500 kr

Lägenhetsavift utöver 1:a

13 300 kr

16 625 kr

Spillvatten, dagvatten


Exkl moms

Inkl moms

Servisavgift

68 000 kr

85 000 kr

Grundavgift inkl 1:a lägenhetsavgift

32 000 kr

40 000 kr

Totalt

100 000 kr

125 000 kr

Lägenhetsavift utöver 1:a

8 880 kr

11 100 kr

Vatten, dagvatten


Exkl moms

Inkl moms

Servisavgift

68 000 kr

85 000 kr

Grundavgift inkl 1:a lägenhetsavgift

32 000 kr

40 000 kr

Totalt

100 000 kr

125 000 kr

Lägenhetsavift utöver 1:a

7 380 kr

9 225 kr

Vatten


Exkl moms

Inkl moms

Servisavgift

60 000 kr

75 000 kr

Grundavgift inkl 1:a lägenhetsavgift

16 000 kr

20 000 kr

Totalt

47 500 kr

95 000 kr

Lägenhetsavift utöver 1:a

5 900 kr

7 375 kr

Spillvatten


Exkl moms

Inkl moms

Servisavgift

60 000 kr

75 000 kr

Grundavgift inkl 1:a lägenhetsavgift

24 000 kr

30 000 kr

Totalt

84 000 kr

105 000 kr

Lägenhetsavift utöver 1:a

7 400 kr

9 250 kr

Dagvatten


Exkl moms

Inkl moms

Servisavgift

60 000 kr

75 000 kr

Grundavgift inkl 1:a lägenhetsavgift

8 000 kr

10 000 kr

Totalt

68 000 kr

85 000 kr

Lägenhetsavift utöver 1:a

1 480 kr

1 850 kr

FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGSKUND

Industrifastighet eller annan fastighet än bostadsfastighet

Industrifastighet och annan fastighet som inte är bostadsfastighet ska för att ansluta vatten och avlopp betala anläggningsavgift motsvarande servisavgift och grundavgift per fastighet enligt ovan.

Fullständig taxa för va

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga va-taxan. Här kan du ladda ner det kompletta taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Driftinformation

Bibliotek så mycket mer än böcker

#45 Visst vet du att de flesta bibliotek idag erbjuder så mycket mer än bara utlåning av böcker? På många bibliotek kan man också låna TV-spel, filmer, skivor, ljudböcker, tidningar och magasin. Helt gratis! Passa på att Njut av ett gratisnöje som dessutom är bra för miljön.

Fler miljötips