Anläggningsavgift

För att ansluta vatten och avlopp betalar du en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften ska täcka Mivas kostnader för att ordna den allmänna dricksvatten- och avloppsanläggningen. Storleken på avgiften beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver. Det finns tre typer av ledningsnät eller så kallade serviser: vatten (dricksvatten), spillvatten och dagvatten.

Alla avgifter som anges gäller från 1 februari 2017.

Servisavgift

Antal serviser beräknas när de utförs samtidigt.

 

Exkl moms

Inkl moms

En servisledning

45 456 kr

56 820 kr

Två servisledningar

55 200 kr

69 000 kr

Tre servisledningar

64 944 kr

81 180 kr

För serviser utöver tre stycken debiteras 9 744 kr exkl moms per tillkommande servis (12 180 kr inkl moms).

Grundavgift

Avgift per fastighet som sedan tidigare inte är ansluten till respektive ledningsnät/servis.

 

Exkl moms

Inkl moms

Enbart vatten

9 992 kr

12 490 kr

Enbart spillvatten

19 984 kr

24 980 kr

Enbart dagvatten

3 328 kr

4 160 kr

Lägenhetsavgift

Avgift per bostadslägenhet utöver första läghenhet.

 

Exkl moms

Inkl moms

Enbart vatten

5 768 kr

7 210 kr

Enbart spillvatten

7 216 kr

9 020 kr

Enbart dagvatten

1 440 kr

1 800 kr

FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGSKUND

Industrifastighet eller annan fastighet än bostadsfastighet

Industrifastighet och annan fastighet som inte är bostadsfastighet ska för att ansluta vatten och avlopp betala anläggningsavgift motsvarande servisavgift och grundavgift per fastighet enligt ovan.

Fullständig taxa för va

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga va-taxan. Här kan du ladda ner det kompletta taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Vanliga frågor

Varför blir det ibland en "mjölkaktig hinna" på glas som diskas i diskmaskin?
Läs svaret här

Köpt sånt som kan lagas

#18 Välj varor med lång livslängd och som kan repareras om de går sönder.

Fler miljötips