Anläggningsavgift

För att ansluta vatten och avlopp betalar du en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften ska täcka Mivas kostnader för att ordna den allmänna dricksvatten- och avloppsanläggningen. Storleken på avgiften beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver. Det finns tre typer av ledningsnät eller så kallade serviser: vatten (dricksvatten), spillvatten och dagvatten.

Alla avgifter som anges gäller från 1 februari 2020.

Servisavgift

Antal serviser beräknas när de utförs samtidigt.

 

Exkl moms

Inkl moms

En servisledning

46 400 kr

58 000 kr

Två servisledningar

56 400 kr

70 500 kr

Tre servisledningar

66 000 kr

82 500 kr

För serviser utöver tre stycken debiteras 9 900 kr exkl moms per tillkommande servis (12 375 kr inkl moms).

Grundavgift

Avgift per fastighet som sedan tidigare inte är ansluten till respektive ledningsnät/servis.

 

Exkl moms

Inkl moms

Enbart vatten

10 200 kr

12 750 kr

Enbart spillvatten

20 400 kr

25 500 kr

Enbart dagvatten

3 400 kr

4 250 kr

Lägenhetsavgift

Avgift per bostadslägenhet utöver första läghenhet.

 

Exkl moms

Inkl moms

Enbart vatten

5 900 kr

7 375 kr

Enbart spillvatten

7 400 kr

9 250 kr

Enbart dagvatten

1 480 kr

1 850 kr

FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGSKUND

Industrifastighet eller annan fastighet än bostadsfastighet

Industrifastighet och annan fastighet som inte är bostadsfastighet ska för att ansluta vatten och avlopp betala anläggningsavgift motsvarande servisavgift och grundavgift per fastighet enligt ovan.

Fullständig taxa för va

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga va-taxan. Här kan du ladda ner det kompletta taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Köp miljömärkt

#12 Köp miljömärkta produkter.

Fler miljötips