Lyssna

Taxa

Va-verksamheten i Örnsköldsviks kommun är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten med tillhörande anläggningar samt ta hand om och rena avloppsvatten och dagvatten från gator och fastigheter. Hur mycket du betalar beror bland annat på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till va-nätet.
Läs mer om hur va-verksamheten finansieras

Taxans olika delar

I taxan för vatten och avlopp ingår en anläggningsavgift och en brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångskostnad när du ansluter din fastighet till vatten och avlopp. Brukningsavgiften grundar sig på hur mycket vatten du förbrukar.
Läs mer om brukningsavgiftens olika delar

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Örnsköldsviks kommun är namnet på de gällande regler som förkortat kallas ABVA. De allmänna bestämmelserna gäller för samtliga abonnenter som är anslutna till kommunens vatten- och avloppsanläggning och reglerar bland annat vad som gäller för förbindelsepunkter, inkoppling av va-installationer, vattenmätare, vad man kan förvänta sig av dricksvattnet och vad man inte får släppa ut i avloppet. Kort sagt, ABVA reglerar Mivas och kundens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.
Läs ABVA - de allmänna bestämmelserna för vatten och avloppPDF (pdf, 40 kB)

Uppsägning av va-abonnemang

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska fastighetsägare betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten finns inom va-anläggningens verksamhetsområde och fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodses bättre på annat sätt.

Enligt lagen kan en fastighetsägare alltså inte säga upp ett va-abonnemang så länge fastigheten befinner sig inom verksamhetsområdet. Den som ändå vill undersöka möjligheterna till en uppsägning ska ansöka om sådan till Miva. Ansökan görs via Mivas blankett där bland annat den framtida avsikten med fastigheten ska framgå.
Blanketter och informationsmaterial

Sidan publicerad 2016-10-04

Vanliga frågor

Vad är det för beläggning som blir när man kokar vatten i en kastrull?
Läs svaret här

Tvätta bil i biltvätt

#17 Tvätta bilen i en automattvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Tvättvattnet efter en biltvätt innehåller nämligen både skadliga tvättkemikalier, föroreningar i form av asfalt- och oljerester och flera typer av tungmetaller. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Om du måste tvätta bilen hemma, välj då att ställa den på gräsmattan för då filteras gifterna i tvättvattnet i viss mån av gräs-mattan. Men det mest miljövänliga är alltså att tvätta bilden vid en för ändamålet, avsedd anläggning.

Fler miljötips