Taxa

Va-verksamheten i Örnsköldsviks kommun är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten med tillhörande anläggningar samt ta hand om och rena avloppsvatten och dagvatten från gator och fastigheter. Hur mycket du betalar beror bland annat på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till va-nätet.
Läs mer om hur va-verksamheten finansieras

Här kan du läsa om taxan för 2021

Taxans olika delar

I taxan för vatten och avlopp ingår en anläggningsavgift och en brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångskostnad när du ansluter din fastighet till vatten och avlopp. Brukningsavgiften grundar sig på hur mycket vatten du förbrukar.
Läs mer om brukningsavgiftens olika delar

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Örnsköldsviks kommun är namnet på de gällande regler som förkortat kallas ABVA. De allmänna bestämmelserna gäller för samtliga abonnenter som är anslutna till kommunens vatten- och avloppsanläggning och reglerar bland annat vad som gäller för förbindelsepunkter, inkoppling av va-installationer, vattenmätare, vad man kan förvänta sig av dricksvattnet och vad man inte får släppa ut i avloppet. Kort sagt, ABVA reglerar Mivas och kundens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.
Läs ABVA - de allmänna bestämmelserna för vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning av va-abonnemang

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska fastighetsägare betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten finns inom va-anläggningens verksamhetsområde och fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodses bättre på annat sätt.

Enligt lagen kan en fastighetsägare alltså inte säga upp ett va-abonnemang så länge fastigheten befinner sig inom verksamhetsområdet. Den som ändå vill undersöka möjligheterna till en uppsägning ska ansöka om sådan till Miva. Ansökan görs via Mivas blankett där bland annat den framtida avsikten med fastigheten ska framgå.
Blanketter och informationsmaterial

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Välj miljömärkta varor

#35 Välj miljömärkta produkter för både dig och ditt hem, så minskar mängden kemikalier som cirkulerar i vattnet. Kika efter produkter med Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman nästa gång du handlar.

Fler miljötips