Ta hand om vårt vatten

Allt vatten i naturen cirkulerar i ett evigt kretslopp, och kanske är det därför som vi tar det så för givet. Inte minst i ett land som Sverige där vi generellt har mycket bra tillgång till rent, gott dricksvatten. Men just för att vattnet ingår i ett evigt kretslopp, så måste vi också värna vattnet och ta hand om det.

Du påverkar reningen av avloppsvattnet mer än du kanske tror. Reningsverken är byggda för att rena vattnet från näringsämnen som kväve och fosfor samt från organiskt material. Kemikalier, tungmetaller och medicinrester är mycket svårare att få bort ur avloppsvattnet. Dessutom slår dessa kemikalier ut de värdefulla mikroorganismer som renar vattnet på reningsverket. Med ökade utsläpp av miljögifter är det viktigare än någonsin att arbeta förebyggande och minska användningen av miljögifter i samhället. På fackspråk kallas detta uppströmsarbete, det vill säga det arbete som görs för att miljögifter från hushåll och anslutna industrier inte ska komma in i avloppssystemen. I det jobbet måste du hjälpa till! Här är våra bästa tips till dig.

Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper

Tops, snus och annat skräp hör inte hemma i toaletten. Skräpet orsakar bland annat dyra, besvärliga stopp i pumpstationer och ledningar. Spola absolut inte ner läkemedel eller kemikalier eftersom reningsverken inte kan ta hand om det. Lämna istället läkemedel till apoteken och kemikalier till en återvinningscentral.

Se vår film och tänk på vad du spolar ner i toan för att bidra till ett renare vatten!

Skräp är skräp

Släng skräp som tips, bindor, kondomer med mera i soppåsen, inte i toaletten. I reningsverkens rensgaller, som tar emot inkommande vatten, fastnar olika saker som t ex leksaksbilar, tabletter av olika slag, kalsonger, sprutor, tops, bindor, tamponger, kondomer och hårstrån. Vissa saker kan ju av misstag ha spolats ner, men de orsakar ändå många gånger problem, framför allt i våra pumpar som sätts igen.

Tvätta penslar rätt

Häll inte målarfärg, kemikalier eller lösningsmedel i avloppet. De kan innehålla ämnen som tar död på de goda bakterierna som hjälper oss att rena avloppsvattnet. Lämna det till en återvinningscentral.

Läs hur du rengör penslar

Inga miljöfarliga ämnen i avloppet

Mivas återvinningscentraler tar hand om det avloppsverken och naturen inte kan. Det viktigaste du kan göra för vårt vatten och vår miljö är att se till att inget av ditt farliga avfall hamnar i avloppet eller i sopkärlet. Nagellack, aceton, hårspray, olja, färg och lösningsmedel är bara några exempel på vad som ska lämnas till en återvinningscentral.

Avloppet är ingen papperskorg

Kasta snus i papperskorg

Varje dag slängs 4 miljoner snusprillor i svenska toaletter. Det är vår vanligaste ”fulspolning” och innebär 1 100 ton snus varje år. Det är lätt att förstå att det sättet att använda våra toaletter innebär en påfrestning på både våra reningsverk och vår natur. Snus innehåller nämligen den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som inte bryts ner i naturen. Ha alltid en papperskorg på toaletten där snus och annat skräp kan slängas.

Torka upp fettet

Överblivet fett från matlagning ska inte spolas ner i avloppet eftersom det orsakar stopp. Sug upp fettet i stekpannan med hushållspapper och släng i matavfallspåsen eller bland övrigt restavfall. Eller låt det stelna och skrapa sedan ur och släng. Fett är inte bra för ledningsnätet eftersom det stelnar på vägen till reningsverket. Stora ansamlingar av fett gör till sist att det blir stopp i ledningen. Har du mycket fett över, exempelvis om du har friterat något, samla upp fettet i en petflaska eller mjölkkartong och släng bland övrigt restavfall.

Överdosera inte tvättmedlet

Överdosera inte tvättmedlet när du tvättar – kolla bruksanvisningen på förpackningen. I vår kommun är vattnet mjukt vilket innebär att du kan tvätta och diska med den lägsta rekommenderade doseringen då tvål, tvätt- och diskmedel löddrar lätt.

Duscha med svanen

Allt som hamnar i vattnet påverkar kretsloppet. När du duschar blir vattnet smutsigt. Det är okej så länge det inte hamnar en massa onödiga kemikaler i vattnet. Köp produkter märkta med Svanen, Bra Miljöval eller EU-blomman.

Använd tandkräm och deodorant utan triclosan

Triclosan är ett antibakteriellt ämne som avloppsreningsverken inte klarar av att rena. Tomma tandkrämstuber ska återvinnas och sorteras som plastförpackning.

Undvik sportkläder behandlade med silver

Silver tillsätts i många sportkläder för att döda bakterier och ta bort dålig lukt. Vad många inte vet är att antibakteriellt silver är giftigt. Varje gång du tvättar kläderna lossnar en del av silvret och hamnar i vattnet. På sikt kan det allvarligt skada livet i våra sjöar och hav. Undvik kläder som behandlats med silver. Då slipper du tänka på vad du ska göra med tvättvattnet och du bidrar till en bättre miljö.

Undvik miljöfarliga ämnen i kläder och textilier

En del kläder och textilier kan innehålla miljöfarliga och svårnedbrytbara ämnen. De första gångerna du tvättar nya plagg sköljs de här ämnena ut i avloppet och förs vidare till ett avloppsreningsverk. Avloppsreningsverk är inte byggda för att rena och vattnet från sådana ämnen. De fortsätter ut i ekosystemet och påverkar miljön negativt. Det bästa du kan göra för att minska förekomsten av dessa ämnen i avloppsvattnet är att fråga i affären vad kläderna/textilierna innehåller och välja produkter utan miljöfarliga ämnen. Du kan också låta dina kläder/textilier leva länge genom att köpa kvalitet, laga och handla second hand. Läs mer om återbruk

Allväderskläder utan polyfluorerande impregneringsmedel

Allväderskläder, som har en smuts- och vattenavvisande yta på textilen, kan innehålla fluorerade miljögifter. Fråga butiken efter allväderskläder och skor som inte innehåller polyfluorerade impregneringsmedel.

Läkemedel till apotek

Mediciner hör hemma i människokroppen och inte i toaletten. I avloppet tar mediciner död på de goda bakterierna som hjälper till att rensa och rena vattnet. Lämna gamla eller överblivna mediciner till ditt apotek.

Städa miljöanpassat

Använd miljömärkta rengöringsmedel och dosera enligt tillverkarens rekommendationer.

Vanliga miljömärkningar är EU-blomman, Bra miljöval och Svanen. Men du kan göra mer än så. Många rengöringsprodukter gör inte alltid jobbet bättre än mer miljövänliga produkter som exempelvis såpa, citronsyra, ättika och bikarbonat. En enkel grundregel är att alltid använda så lite kemikalier som möjligt och vara noga med att inte överdosera.

Läs tips om hur du kan städa mer miljövänligt 

Sug upp dammråttorna

Dammråttor är läskiga saker. De drar nämligen till sig skadliga kemikalier från till exempel elektronik, plast och textilier. Spola inte ner dem i avloppet, sug upp dem istället. Många av våra vanligaste produkter i hemmet är nämligen behandlade med olika typer av kemikalier. Avloppsreningsverken är inte byggda för att rena bort miljögifter. När de läskiga dammråttorna hamnar i avloppet fortsätter de vidare ut i naturen. Du kan hjälpa oss och miljön genom att se till att dammet hamnar bland övrigt restavfall i stället för i avloppet. Det bästa tipset är att dammsuga istället för att våttorka golv och andra ytor. Om du verkligen behöver våttorka är det viktigt att du dammsuger eller torrdammar noga först. 

Tvätta bilen i en biltvätt

När du tvättar din bil bör du göra det i en biltvätt eller gör-det-själv-hall. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Det näst bästa är att tvätta bilen på en gräsmatta eller på grus så att vattnet kan sjunka ned i marken. Föroreningar bryts ned snabbare i mark än i vatten.

Läs mer om biltvätt

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Lämna till second hand

#4 Lämna dina gamla och hela saker till second hand eller sälj dem på internet istället för att slänga dem. På alla våra återvinningscentraler finns fina möjligheter att lämna till second hand. Möbler och heminredning lämnar du i Startpunktens tält/containers, och kläder, skor, accessoarer och hemtextil lägger du i Myrornas insamlingsbehållare.

Fler miljötips