Utvecklingsprojekt fällningsdammar

Bild av fällningsdamm med byggnad

Bakgrund

Fällningsdammar för avloppsrening började användas under slutet av 1970-talet i Sverige som en följd av att befintliga biodamm-anläggningar kompletterades med kemisk fällning. Idag räknas antalet fällningsdammar i Sverige till ett sjuttiotal varav en stor andel finns i norrlandskommuner.

Både Härjedalens och Örnsköldsviks kommuner har en förhållandevis stor andel fällningsdammar bland sina avloppsanläggningar. I Härjedalen finns idag 6 fällningsdammar av totalt 26 reningsanläggningar och inom Örnsköldsviks kommun 13 av totalt 30 reningsanläggningar. Båda kommunerna har därför ett stort intresse av att utvärdera tekniken i förhållande till framtidens behandlingskrav för avloppsvatten och även att utveckla tekniken för att säkerställa en långsiktig hållbarhet. Det finns även ett gemensamt intresse av att hålla främst miljömyndigheter informerade om teknikens funktion, förutsättningar och fördelar jämfört med annan mer resurskrävande teknik.

Utveckla tekniken

Initiativet till ett utvecklingsprojekt kring fällningsdammar togs av Härjedalens kommun under början av 2013. Eftersom Örnsköldsviks kommun tillämpar tekniken på ett stort antal avloppsreningsanläggningar kontaktades Miva. I maj 2013 initierade Sweco en första träff för att diskutera formerna för ett eventuellt samarbetsprojekt och vid mötet beslutades att starta ett projekt för att utveckla tekniken och sprida kunskap kring fällningsdammar med Härjedalens kommun, Miva och Sweco som projektägare.

Syftet med utvecklingsprojektet har varit att hitta utvecklingsområden för att optimera anläggningar, möta framtida krav på avloppsbehandling samt sprida kunskap om tekniken.

Rapporter

Hösten 2016 avslutades utvecklingsprojektet och en rapport i flera delar har tagits fram. Här har du möjlighet att ladda ner och ta del av rapporterna.

Frågor

Kontakta Kent Westerlund via telefon 0660-330 410 eller e-post kent.westerlund@miva.se

Driftinformation

Torka med linnetrasa

#30 Använd linnetrasor istället för wettexduk. Linnetrasor tvättas lätt i tvättmaskinen och håller i 5-10 år.

Fler miljötips